Το Πράσινο Παραγωγικό Μοντέλο Οικονομίας ως απάντηση στην κρίση COVID-19

Χρόνο με τον χρόνο, η ατμόσφαιρα θερμαίνεται και το κλίμα αλλάζει. Από τα οκτώ εκατομμύρια είδη του πλανήτη, το ένα εκατομμύριο κινδυνεύει με εξαφάνιση. Τα δάση και οι ωκεανοί ρυπαίνονται και καταστρέφονται. H οικονομική κρίση που πυροδότησε η πανδημία Covid-19 «θα προκαλέσει βαθιές αλλαγές» στην παγκόσμια οικονομία, στρέφοντάς την προς την οικολογία, την ψηφιοποίηση και μεταβάλλοντας τους τρόπους της απασχόλησης. Η κρίση πλήττει οριζόντια σχεδόν όλους τους οικονομικούς κλάδους αλλά κάποιοι θα πληγούν περισσότερο και θα συμπαρασύρουν και άλλους με τη βύθιση τους. Μόνο αν μέτρα διάσωσης συνδυαστούν με μια αλλαγή του μοντέλου οικονομικών δραστηριοτήτων υπάρχει δυνατότητα να διασωθεί μεγάλο τμημα της οικονομίας. Με άλλα λόγια, η διάσωση και ανάκαμψη πρέπει να στηρίξουν όχι ξεπερασμένα μοντέλα οικονομικών δρασητριοτήτων αλλά γρήγορη και στοχευμένη μετάβαση σε ένα νέοπράσινο και κοινωνικά υπεύθυνο μοντέλο οικονομίας.

Η COVID-19 καταστάση προσφέρει μια ευκαιρία σε όλες τις χώρες να κινηθούν προς μια πράσινη οικονομική ανάκαμψη, εφαρμόζοντας τους στόχους που καθορίζονται από την Ευρωπαική Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal), κανονισμό της ΕΕ 1999/2018 και με άλλες στρατηγικές, όπως τη στρατηγική για ένα υγιεινό, ασφαλές και φιλικό στο περιβάλλον σύστημα. Συνεπώς, απαιτείται ένα σχέδιο ανάκαμψης χωρίς αντιφάσεις και με στοχευμένες παρεμβάσεις.

 

• Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων – Τουριστικές επιχειρήσεις, επαναχρησιμοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων για διάφορες κοινωνικές ανάγκες και προγράμματα κοινωνικής στέγασης.
• Προσέλκυση Πράσινων Επενδύσεων –
• Οικολογικός Επανασχεδιασμός – Μείωση των λειτουργικών δαπανών και βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος, αντί για ενίσχυση σπατάλης ενέργειας και ρύπανσης.

Κεντρικό ζήτημα στον πράσινο ανσχηματισμό είναι η ποιότητα των πόλεων. Η ενέργεια και οι μεταφορές συνεισφέρουν σημαντικά στην κλιματική κρίση και σε βλάβες στην υγεία, ενώ επιβαρύνουν τον οικογενειακό προυπολογισμό και τα έξοδα των επιχειρήσεων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κατα ανάγκη ότι όλοι/όλες να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλά να αλλάξουμε το μοντέλο μετακινήσεων. Θα μπορούσε να γίνει μια διαμόρφωση συνεχών δικτύων ποδηλατοδρόμων μέσα στις πόλεις με απλές οικονομικές ρυθμίσεις όπως συμβαίνει σε πολλές πόλεις και χώρες. Το περπάτημα και το ποδήλατο μπορούν να βελτιώσουν τις πόλεις και την υγεία μας και να μειώσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση. Για παράδειγμα: Η Μπολόνια δημιουργεί δίκτυο ποδηλατοδρόμων 493Km, το Λονδίνο κλείνει μια μεγάλη ζώνη για τα ΙΧ οχήματα, το Μάντσεστερ θα δαπανήσει 5 000 000 λίρες για ποδήλατα, το Παρίσι θα διαθέσει 300 000 000 ευρώ για ποδήλατα. Υπάρχουν πόλεις που έχουν πετύχει το 25% των μετακινήσεων των πολιτών να γίνεται με το ποδήλατο.

Αναβάθμιση και ηλεκτροκίνηση με ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας των δημοσίων μέσων μεταφοράς. Δημιουργία συνεταιρισμών ενοικίασης ηλεκτρικών αυτοκινήτων αλλά και συναιτερισμών παραγωγής, ανταλλαγής, αποθηκέυσης και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αξιοποιώντας τεχνολογίες block chain και έξυπνων δικτύων.

Βασικό συστατικό του σχεδίου ανάκαμψης αποτελεί και η μαζική ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με πολλαπλούς στόχους:
• Αναζωογόνηση της πράσινης οικονομικής δραστηριότητας
• Δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας
• Διασφάλιση μιας ποιοτικής στέγασης
• Μείωση των ενεργειακών δαπάνων των επιχειρήσεων
• Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών αερίων
• Προώθηση της καινοτομίας

Η ενεργειακή ανάβαθμιση των κτιρίων μπορεί να συνδυαστεί και με μαζική προώθηση σχεδίων αξιοποίησης τεχνολογιών φυσικής θέρμανσης και ψύξης.

Οι πολίτες ανησυχούν για την απασχόληση, τη θέρμανση των σπιτιών τους και την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών, και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστούν μαζί τους για την επιτυχία της πράσινης συμφωνίας και την υλοποίηση μακροχρόνιων αλλαγών. Οι πολίτες είναι και θα πρέπει να παραμείνουν κινητήρια δύναμη της μετάβασης.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία εγκαινιάζει μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική για την ΕΕ. Στηρίζει τη μετάβαση της ΕΕ σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

Ευγενία Ηροδότου
Chief Executive Officer
EnergyIntel Services Ltd