Θέλεις να εξοικονομείς ενέργεια και χρήματα εύκολα; Μάθε πώς στο energysavingstool.cea.org.cy

Ένα διαδικτυακό εργαλείο για την εξοικονόµηση ενέργειας στα Κυπριακά νοικοκυριά

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου και Βιοµηχανίας, σε συνεργασία µε το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου και το Περιβαλλοντικό Γραφείο Αυστρίας µε χαρά παρουσιάζουν το Εργαλείο Εξοικονόµησης Ενέργειας (Energy Savings Tool) – ένα διαδικτυακό εργαλείο που βοηθά άτοµα να κάνουν ενεργειακά – και οικονοµικά – σοφές επιλογές στο σπίτι. Το εργαλείο προσφέρει µια σειρά λειτουργιών για τον υπολογισµό δυνητικών εξοικονοµήσεων ενέργειας και είναι µια χρήσιµη υποστήριξη για τα κυπριακά νοικοκυριά, ώστε να µειώσουν τόσο την ενεργειακή τους κατανάλωση, όσο και τους λογαριασµούς τους. Το εργαλείο είναι διαθέσιµο στο energysavingstool.cea.org.cy.