Σχέδιο χορηγιών «Εξοικονομώ Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» 2021

Ανακοινώθηκε πρόσφατα η προκήρυξη για εξοικονόμηση και αναβάθμιση  των υφιστάμενων κατοικιών. Η ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων προγραμματίστηκε για τις 9 Μαρτίου του 2021 για συνολικές χορηγίες ύψους 30 εκατομμυρίων. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα και ιδιοκτήτες υφιστάμενων κατοικιών.

Το σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας στον οικιακό τομέα με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών και μείωσης ή απαλλαγή της χρήσης των συμβατικών καυσίμων. Το σχέδιο καλύπτει αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν την αγορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού/υλικών.

Οι κατοικίες για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να έχουν λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από την ΑΗΚ με οικιακή διατίμηση[1] και ο λογαριασμός αυτός να ανήκει σε φυσικό πρόσωπο.
 • Η αίτηση για πολεοδομική άδεια να έχει κατατεθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου 2007.
 • Να βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων δεν καλύπτονται από το Σχέδιο αυτό.
 • H κατηγορία ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας να είναι Γ ή χαμηλότερη.
 • Να μην έχει τύχει επιχορήγησης στα πλαίσια οποιασδήποτε πρόσκλησης του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» της ΠΠ 2014-2020 ή από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

Το ποσοστό χορηγίας θα ανέρχεται στο 60%, και για περιπτώσεις ευάλωτων ομάδων στο 80% των επιλέξιμων δαπανών.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κατηγορίες Επενδύσεων

Το σχέδιο χωρίζεται σε 3 κύριες κατηγορίες  και ανάλογα με την κάθε κατηγορία καθορίζεται το μέγιστο ποσό χορηγίας.

1. Ενεργειακή Αναβάθμιση χωρίς προσθήκη Φωτοβολταικού συστήματος με μέγιστο ποσό €20000

 • Εξοικονόμηση ενέργειας>60%
 • Θερμομόνωση κατά 2/3 του κελύφους του κτηρίου (οροφή, τοιχοποιία ή παράθυρα)

2. Ενεργειακή Αναβάθμιση με προσθήκη Φωτοβολταικού συστήματος με μέγιστο ποσό €25000

 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) κατηγορίας Α
 • Εξοικονόμηση ενέργειας>60%
 • Θερμομόνωση κατά 2/3 του κελύφους του κτηρίου (οροφή, τοιχοποιία ή παράθυρα)
 • Εγκατάσταση Φωτοβολταικού συστήματος

3. Ενεργειακή Αναβάθμιση με Σχεδόν Μηδενική κατανάλωση €30000

 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) κατηγορίας Α
 • Θερμομόνωση ολοκλήρου του κτηρίου
 • Συνεισφορά ΑΠΕ>25% (εγκατάσταση φωτοβολταικού)
 • Μέγιστο ετήσιο όριο στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και στην ζήτηση της ενέργειας από θέρμανση

Η Εταιρεία μας με την πολυετή πείρα της σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με το έμπειρο δίχτυο  συνεργατών της είναι σε θέση να βοηθήσει και να παρέχει εργασίες για όλη την διαδικασία του πιο πάνω σχεδίου. Ελάτε, λοιπόν, να συζητήσουμε από κοντά τις δικές σας εξατομικευμένες ανάγκες και λύσεις.