«Ρεύμα» επενδύσεων στην πράσινη ενέργεια: 5 λόγοι που αξίζει να επενδύσεις σε Α.Π.Ε.

Με τις φωνές για την υιοθέτηση πρακτικών που κατευθύνονται προς την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της μείωσης των διαθέσιμων ορυκτών πηγών να πληθαίνουν, κάθε σύγχρονη κοινωνία οφείλει να σκύψει με προσοχή πάνω στις νέες δυνατότητες που αναπτύσσονται δυναμικά στο χρόνο.

Τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, οι κοινωνίες ανακαλύπτουν όλο και περισσότερο τα μεγάλα οφέλη που παρουσιάζουν οι ανανεώσιμες πηγές του ήλιου, του νερού και του ανέμου στο κομμάτι της αναπλήρωσης των ενεργειακών αποθεμάτων που μειώνονται σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι επενδύσεις στην επονομαζόμενη πράσινη ενέργεια παρουσιάζουν αυξανόμενο ρυθμό, με αποτέλεσμα όλη αυτή η κινητοποίηση να οδηγεί σε ορθές πρακτικές διαχείρισης των νέων συστημάτων που αξιοποιούν τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Πέρα όμως από τον οικολογικό τους χαρακτήρα οι εν λόγω μέθοδοι αυξάνουν τη δημοτικότητά τους γιατί εξασφαλίζουν και μεγάλη εξοικονόμηση οικονομικών πόρων.

Αν, λοιπόν, συνοψίζαμε τους λόγους για τους οποίους η εν λόγω επένδυση είναι πέρα έως πέρα συμφέρουσα και αποδοτική, θα συγκλίναμε στα παρακάτω 5 βασικά σημεία:


1. Γρήγορη και επικερδής απόσβεση

Η καθαρή ενέργεια αποφέρει οικονομική απόδοση 3-8 φορές υψηλότερη από την αρχική επένδυση. Τόσο τα κόστη εγκατάστασης όσο και συντήρησης των δικτύων συνεπάγονται σαφώς οικονομικότερη επιβάρυνση από την ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από το λιγνίτη ή το πετρέλαιο. Γι’ αυτόν το λόγο αποδεικνύεται αποδοτικότερη και αποφέρει αμεσότερα οικονομικά οφέλη που υπερκαλύπτουν τα αρχικά έξοδα της πρώτης επένδυσης.

2. Το πράσινο alter ego των ορυκτών καυσίμων

Τα ορυκτά καύσιμα μοιάζουν να πλησιάζουν στο τέλος της διαδρομής τους για τον πρόσθετο λόγο πως αποδεικνύονται οικονομικά ασταθή λόγω των μεταβλητών συνθηκών στην επεξεργασία και τη μεταφορά τους, ειδικά στη μετα-covid19 εποχή όπου ζούμε. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι τιμές αγοράς των ορυκτών καυσίμων που προορίζονται για μετακίνηση, θέρμανση και ηλεκτροδότηση ποικίλλουν, προκαλώντας ανασφάλεια στις παγκόσμιες αγορές.

3. Αύξηση μεριδίου αγοράς

Η ολοένα και ευρύτερη χρήση και διάδοση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας αποτελεί πάγιο αίτημα που επικυρώνεται πλέον από όλες τις μεγάλες διακρατικές συμφωνίες για το περιβάλλον. Αυτή η καθολική παραδοχή της ανάγκης άμεσης προσαρμογής τους στην κοινωνική πραγματικότητα έχει συντελέσει στην κατακόρυφη αύξηση του μεριδίου που καταλαμβάνουν στην αγορά αξιών, αποδεικνύοντας πόσο προσοδοφόρα επένδυση είναι αυτή τη στιγμή αλλά και τα επόμενα χρόνια.

4. Περιβαλλοντική συνείδηση

Η μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ελαχιστοποίηση στην εκμετάλλευση των αποθεμάτων άνθρακα και πετρελαίου, στοιχείων που η επεξεργασία τους επιβαρύνει ανεπανόρθωτα το περιβάλλον και εκτρέπει την οικολογική ισορροπία σε σχέση με τα οικοσυστήματα που αναπτύσσονται γύρω από τις εκμεταλλεύσιμες περιοχές. Στον αντίποδα, οι Α.Π.Ε. αξιοποιούν πηγές που βρίσκονται σε αέναη αφθονία στη φύση (ήλιος, νερό, άνεμος) και η εκμετάλλευσή τους δεν απειλεί την επάρκειά τους. Πέρα από αυτό, η διαθεσιμότητά τους σε κάθε χώρα του κόσμου μας ανεξαιρέτως εξαλείφει τις κοινωνικές-οικονομικές αδικίες αλλά και τα καρτέλ που δημιουργούν μονοπώλια εκμετάλλευσης.

5. Ενθαρρυντικές πρωτοβουλίες και χορηγίες

Υπό το πρίσμα του ότι οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας μπορούν να αξιοποιηθούν ακόμα και σε μικρής κλίμακας ιδιωτικές εγκαταστάσεις, γίνεται άμεσα αντιληπτή η ευκαιρία που παρουσιάζεται ως προς την εμπορική αλλά και οικιακή τους χρήση. Δίνοντας λύσεις αυτονομίας και εξοικονόμησης, η εγκατάσταση συστημάτων που κινούνται σε αυτή τη κατεύθυνση ευνοούν όχι μόνο ένα πιο πράσινο μέλλον αλλά και έναν οικονομικότερο τρόπο ζωής.

Με αυτό στο μυαλό, το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας εκπονεί σημαντικά νέα σχέδια χορηγιών που ενθαρρύνουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, προκειμένου να αφυπνίσει το κοινό αίσθημα προς έναν πιο έξυπνο ενεργειακό τρόπο βάσει του οποίου μπορεί να δομήσει τις ανάγκες της επιχείρησής του αλλά και του σπιτιού του. Οι εν λόγω επιχορηγήσεις αποτελούν τα τελευταία χρόνια μια πρώτης τάξης ευκαιρία για να διευκολυνθεί όλο και περισσότερο η ένταξη των μέσων νοικοκυριών στο νέο ενεργειακό πλάνο των Α.Π.Ε.

Το μεγάλο κίνημα αυτής της… πράσινης ενεργειακής αλλαγής,  λοιπόν, στηρίζεται στην ανάγκη να επενδύσουμε ξανά σε ασφαλέστερες αλλά και καθαρότερες πηγές. Παρόλο που στη βιομηχανία, όπου τα κόστη είναι μεγάλα, το όφελος φαίνεται πιο εύκολα, σε ιδιωτικό επίπεδο γίνεται μια ακόμα μεγαλύτερη και μαζικότερη κινητοποίηση ώστε να γίνουν απόλυτα κατανοητοί οι λόγοι που η στροφή προς τις Α.Π.Ε. μοιάζει μονόδρομος στο άμεσο μέλλον.

Στην EnergyIntel διαθέτουμε όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία, εμπειρία, αλλά και συνεχή εκπαίδευση προκειμένου να κάνουμε πραγματικότητα τη βιοκλιματική αναδιαμόρφωση κάθε χώρου. Με πλήρη κατάρτιση στα επιδοτούμενα προγράμματα του ΥΕΕΒ, βοηθάμε αποφασιστικά εδώ και χρόνια πολλά σπίτια αλλά και επιχειρήσεις να απολαύσουν τα μοναδικά πλεονεκτήματα των Α.Π.Ε. και να ωφελήσουν το περιβάλλον. Υπάρχει και για εσάς ένα εξατομικευμένο σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης που οι ειδικοί της EnergyIntel θα σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε! Μιλήστε μαζί μας.