Όσα πρέπει να γνωρίζεις για το Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κατοικίες για το 2021

Μετά και την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε συνεννόηση με την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε.), για τη χορήγηση σχεδίων που αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις κατοικίες, το 2021 φαίνεται να κινείται έμπρακτα σε τροχιά πράσινης ανάπτυξης.

Το «Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες» επαναπροκηρύσσεται και αφορά σε κατοικίες με άδεια οικοδομής πριν 1/1/2017 και δικαιούχους φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες αυτών. Δίνεται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα σε πολλά υφιστάμενα κτήρια να επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις σε δομικά στοιχεία του φέροντος οργανισμού αλλά και να προωθηθούν βελτιωτικές προσθήκες σε αυτά με στόχο την ενεργειακή τους αναβάθμιση.

Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθούν με ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών που προβλέπουν τη θερμομονωτική προστασία της οροφής της κατοικίας ή/και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με τη μέθοδο net-metering (συμψηφισμού μετρήσεων).

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των σχεδίων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων αλλά και το ύψος των επιχορηγήσεων θα ανακοινωθούν σύντομα από το Υπουργείο, με στόχο την καλύτερη οργάνωση υπό τους περιορισμούς που υποβάλλει βέβαια και η πανδημία.

Στην EnegryIntel, πέρα από τον αρτιότερο εξοπλισμό συστημάτων αξιοποίησης των Α.Π.Ε. και την πολύχρονη πείρα, διαθέτουμε και ειδική ομάδα διεκπεραίωσης των εν λόγω σχεδίων, συντιθέμενη από έμπειρους μηχανικούς και εξειδικευμένους τεχνίτες, η οποία μπορεί να ολοκληρώσει για εσάς τις τεχνικές απαιτήσεις του φακέλου που θα χρειαστεί να καταθέσετε.

Παράλληλα, είναι σε θέση να σας συμβουλεύσει για όλα τα προαπαιτούμενα βήματα που θα ωφελήσουν όχι μόνο στη βιοκλιματική συμπεριφορά του σπιτιού, αλλά και στην πραγματική οικονομία στην τσέπη σας από τη μείωση των δαπανών που αφορούν στην κατανάλωση  ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες ψύξης και θέρμανσής του.

Επικοινωνήστε άμεσα με έναν από τους εκπροσώπους μας και ενημερωθείτε για όλους τους τρόπους που μπορείτε να επωφεληθείτε ως δικαιούχος του εν λόγω προγράμματος.