Οραματιζόμαστε ένα μέλλον που στηρίζεται 100% στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η EnergyIntel είναι πρωτοπόρος σε αυτή τη μετάβαση -κατανοούμε, σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και υποστηρίζουμε τα καλύτερα δυναμικά συστήματα για τις μελλοντικές γενιές.

Σήμερα είμαστε πολύ μακριά από ένα μέλλον που βασίζεται 100% στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Παρ’ όλα αυτά, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αρχίζουν να γίνονται η νέα απαιτούμενη βάση για να εξοβελίσουμε τελείως την άκαμπτη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το ενεργειακό σύστημα.

Οι μηχανές και οι επιλογές αποθήκευσης θα παρέχουν την απαιτούμενη ευελιξία για την εξισορρόπηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξασφάλιση της αξιοπιστίας.