ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ 
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Net Metering) ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε να δώσει παράταση στην υποβολή αιτήσεων για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων με την μέθοδο
συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε οικιακούς καταναλωτές και κτήρια που αποτελούν έδρα τοπικών αρχών, ως επίσης και για τις αιτήσεις για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων με την μέθοδο της αυτοπαραγωγής σε Εμπορικές και Βιομηχανικές Μονάδες.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2013.
Η απαίτηση των οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και των εμποροβιομηχάνων που θέλουν να τοποθετήσουν Φωτοβολταϊκά Συστήματα
ικανοποιείται και τους δίδεται από την ΡΑΕΚ ικανοποιητικός χρόνος να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Η ΡΑΕΚ καλεί τους καταναλωτές να εκμεταλλευτούν το πιο πάνω πρόγραμμα που προωθεί η ΡΑΕΚ και η κυβέρνηση γιατί η εφαρμογή του θα επιφέρει σημαντική
μείωση ή/και εκμηδενισμό του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος για δεκάδες χιλιάδες κατοικίες στις οποίες θα εφαρμοστεί το Net-Metering, για αρκετά χρόνια.

Το Σχέδιο θα έχει διευρυμένη εφαρμογή και το 2014.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το κείμενο των Σχεδίων καθώς και τα έντυπα των σχετικών αιτήσεων από την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ (www.cera.org.cy), της Αρχής Ηλεκτρισμού (www.eac.com.cy) και του Ιδρύματος Ενέργειας (www.cie.org.cy) ανάλογα.

Λευκωσία 8 Νοεμβρίου 2013

Latest Projects

Partners

  • ecohomepartners
  • paw
  • owl
  • prepaidmatters
  • rdz
  • sonenkraft
  • sortech
  • victron

Services

Our high qualified team identifies the needs, selects the best solution to be implemented and guarantees the result. 

Products

Our product portfolio is the result of our extensive experience of the renewable energy sector, including long-term relationships with customers. It is based on a strong commitment to research and development, as well as industry-wide standards, and addresses both customers’ business and technology demand.

Projects

Projects are the proven capability of our company!
Our development project team is among a handful of industry professionals with experience in both the design and construction of medium and large-scale solar projects across Cyprus.