Η καινοτομία είναι ο τρόπος με τον οποίο μία επιχείρηση κερδίζει και διατηρεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

«Είναι η καινοτομία που κάνει τη διαφορά», θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς σχετικά με την οικονομία και τον ρόλο της στα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Κατ’ αντίστοιχο τρόπο η καινοτομία είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας που καθορίζει τα αποτελέσματα του σύγχρονου επιχειρεί. H καινοτομία υπήρξε ανέκαθεν κινητήριος μοχλός ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Άλλωστε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, εδραιώνεται μόνο όταν προσφέρει ένα νέο ή καλύτερο προϊόν σε σύγκριση με εκείνα των ανταγωνιστών της. Με άλλα λόγια ένα προϊόν που φέρνει νέα τομή στην αγορά και αποκτά αμέσως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον διαφέρει ριζικά από εκείνο του παρελθόντος, καθιστώντας την καινοτομία πιο σημαντική από ποτέ. Καμία επιχείρηση, κανενός τομέα, σε καμία χώρα δεν «παίζει μπάλα μόνη της». Προκειμένου, λοιπόν, να σταθεί όρθια απέναντι στον ανταγωνισμό πρέπει συνεχώς να επανεφευρίσκει τον εαυτό της, παρουσιάζοντας συνεχώς καλύτερα και νεότερα προϊόντα, αλλά και επιχειρηματικές πρακτικές.

Η καινοτομία είναι παράγοντας κλειδί για την αύξηση εσόδων και κερδών μιας επιχείρησης και κατ’ επέκταση την επιβίωσή της, σε μια εποχή όπου τα πάντα αλλάζουν εν ριπή οφθαλμού.

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής  εκδίδει το Πιστοποιητικό Καινοτόμου Επιχείρησης ως υποστηρικτικό εργαλείο για την αξιοποίηση της παροχής φορολογικών κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε απευθείας, είτε μέσω επενδυτικού ταμείου, είτε μέσω εναλλακτικής πλατφόρμας διαπραγμάτευσης, στα πλαίσια της επέκτασης της ισχύς της νομοθεσίας η οποία τροποποιεί τον Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο για περίοδο 18 μηνών, μέχρι 30/6/2021.

Η εταιρεία μας EnergyIntel, που εξειδικεύεται και δραστηριοποιείται τα τελευταία 15 χρόνια στην αγορά των ΑΠΕ και ειδικότερα την ηλιακή ενέργεια, έχει λάβει πρόσφατα την πιστοποίηση της ως Καινοτόμος επιχείρηση.

Η EnergyIntel εφαρμόζοντας με εποικοδομητικό τρόπο όλες τις παραστάσεις, εμπειρίες, γνώσεις και μαθαίνοντας από τα λάθη (“lessons learned”), έχει εξελίξει και εφαρμόζει καινοτομία στον τομέα της με παραγωγή συστημάτων παραγωγής ηλεκτρισμού μέσω  ηλιακής θερμικής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας, προσθέτοντας ακόμα ένα επιτυχημένο έργο στο σύνολο των καινοτόμων λύσεων που δημιουργεί.

Η εταιρεία διατηρείται σε τροχιά σταθερής και επιτυχημένης ανάπτυξης εφαρμόζοντας με επιτυχία το όραμα των ανθρώπων της για συνεισφορά σε μια αειφόρο ανάπτυξη της οικονομίας με μηδενικό υπό τύπωμα εκπομπών ρύπων και ενισχύει τις προσπάθειες της παγκόσμιας κοινότητας για ανατροπή της κλιματικής αλλαγής.