Η EnergyIntel Services Ltd είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πιστοποίηση της με ISO9001:2015.

Ο σεβασμός με τον οποίο η εταιρεία EnergyIntel Services Ltd «επιχειρεί» στην Κύπρο για 14 και πλέον χρόνια, επιβεβαιώνεται και επίσημα μέσα από το Πιστοποιητικό ISO 9001:2015, με το οποίο ο Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TUV CYPRUS (TUV NORD) αξιολόγησε τη λειτουργία της Εταιρείας.

Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση της συνεπούς προσπάθειας της εταιρείας μας, να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες που όχι μόνο ανταποκρίνονται, αλλά και ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών της.

Η απόδοση του Πιστοποιητικού κατέστη δυνατή μετά από επισταμένη αξιολόγηση όλων των διαδικασιών, εσωτερικών κανόνων, εγγράφων, αρχείων και τήρηση διαδικασιών ασφάλειας και υγείας της Εταιρείας, στη βάση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, όπως αυτό εφαρμόζεται παγκόσμια.

Η Διεθνής Πιστοποίηση ISO 9001:2015, αποτελεί δέσμευση όλων των στελεχών της Διεύθυνσης, των εργαζομένων και συνεργατών της Εταιρείας, για περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, προς όφελος των πελατών και της κοινωνίας μας ευρύτερα.