Η δέσμευση της EnergyIntel στην προστασία των δασών

Τα δάση καλύπτουν το 31% της ξηράς του πλανήτη και αποτελούν βασικό καταλύτη στην απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Ο ήλιος και η φύση του νησιού μας ήταν πάντα η έμπνευση και το κίνητρο πίσω από τη φιλοσοφία μας, στην EnergyIntelServices. Βλέποντας τις εικόνες της απόλυτης καταστροφής, μετά από μία πυρκαγιά χωρίς προηγούμενο, δεν υπάρχουν λέξεις που να μπορούν να διορθώσουν όσα έχουν χαθεί· χιλιόμετρα δασών, χωριά που δεν μπορούν ποτέ να ξαναχτιστούν, σπίτια που έχουν καταστραφεί και φυσικά η απώλεια ζωής.


Χρειαζόμαστε δράση!

Αυτό το όμορφο νησί είναι το σπίτι μας και είναι ένα και μοναδικό.

Τα δάση της Κύπρου αποτελούν τη σπονδυλική στήλη του φυσικού μας περιβάλλοντος. Με την πολύτιμη, πολύπλευρη και διαχρονική προσφορά τους, αποτελούν ένα ανεκτίμητο θησαυρό που κληροδοτείται από γενιά σε γενιά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση ποιότητας ζωής, στη σωματική και συναισθηματική υγεία του πληθυσμού και στην οικολογική σταθερότητα.

“Προστασία των δασών”, ένας από τους πλέον σημαντικούς πυλώνες της στρατηγικής μας για μείωση των εκπομπών άνθρακα. Επικεντρωνόμαστε στην αειφορική διαχείριση και προστασία των δασών και των σημαντικών δασικών οικοσυστημάτων, όπου ο αντίκτυπος των δράσεων για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής θεωρείται πιο αποτελεσματικός.

Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον. Για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και η ευημερία των ανθρώπων και της κοινωνίας, η εταιρεία μας, EnergyIntelServices, και οι υπάλληλοι της πρέπει να προωθήσουν την αποτελεσματική χρήση των φυσικών πρώτων υλών, της προστασίας του περιβάλλοντος και της διαχείρισης. Το περιβάλλον και η κερδοφορία έχουν ίση κατάσταση στο σύστημα διαχείρισης μας.


Προστατεύουμε τα δάση της Κύπρου!

Τα δάση είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία μας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η αναγκαιότητα προστασίας τους από τη λαίλαπα των πυρκαγιών μια από τις καλύτερες άμυνες μας ενάντια στις επιπτώσεις της. Τα δάση ενισχύουν την ποιότητα ζωής μας και την ευημερία μας, για αυτό κι εμείς συμμετέχουμε υποστηρίζοντας το έργο της Reaction και του δικτύου SupportCy για την προστασία των δασοκαλυμμένων εκτάσεων της Κύπρου μας.