EnergyIntel: Ανανεώνουμε τους στόχους της εταιρείας μας μετά την εμπειρία της πανδημίας

Η εργασία είναι μια πολύπλευρη  διαδικασία που συνδέει τους ανθρώπους με στόχους, παρέχει κίνητρα και αναδεικνύει δεξιότητες. Στις δύσκολες μέρες οι χειρότεροι σύμβουλοι είναι ο φόβος και ο πανικός. Σε αυτές τις περιστάσεις, η ηγετική ομάδα και η Διοίκηση πρέπει να απλώνουν ένα άτυπο δίκτυ εμπιστοσύνης προς το υπόλοιπο προσωπικό, ώστε να στηρίζουν τις ανθρώπινες ανάγκες και κυρίως να εμπνεύσουν άπαντες ώστε με ασφάλεια και συνέπεια να συνεχίσουν να εργάζονται για να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι του οργανισμού.

Οι συνθήκες, όμως, ήταν πρωτόγνωρες και εύκολα μπορούσαν να γίνουν λάθη.

Αναμφίβολα όταν κάποιος αντιμετωπίζει για πρώτη φορά μια τόσο σοβαρή πρόκληση, χωρίς μάλιστα να είναι σε θέση να εκτιμήσει ή να προβλέψει την εξέλιξη και τις συνέπειές της, ενδέχεται να περιπέσει σε λάθη. Γι’ αυτό οι επιχειρήσεις πρέπει να μελετούν εις βάθος τα δεδομένα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας κατάστασης, να μην αντιδρούν αυθόρμητα ή σπασμωδικά και σίγουρα να μην εκπέμπουν σε συνεργάτες και τρίτους μια εικόνα σύγχυσης και ανασφάλειας.

Οι παλιές, προ πανδημίας επιχειρηματικές μεθοδολογίες δεν κρίνονται σήμερα αποτυχημένες ή καταδικαστέες, αλλά η εμπειρία της πανδημίας μας ενίσχυσε περισσότερο με πρωτοπόρα εργαλεία και μεθόδους για την επίτευξη των στόχων μας. Η επιστράτευση νέων μεθόδων δημιουργεί μια καινούργια αφετηρία εναλλακτικής εργασίας με στόχο την ανάπτυξη! Δεν επιδιώκουμε μόνο  την επιβίωση, λοιπόν, αλλά πραγματοποιούμε ένα βήμα μπροστά για να αντιμετωπίσουμε την post-Covid πραγματικότητα πιο δυνατοί. Οι «καλύτερες μέρες» δεν μπορούν να έρθουν με παλιές τακτικές και συνήθειες, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις αποδείχθηκαν ευάλωτες στις επιπτώσεις της πανδημίας.

Οι οργανισμοί και επιχειρήσεις εισήλθαμε, εξάλλου, σε ένα νέο τοπίο και επιχειρηματικό περιβάλλον, τα οποία παρά τις αδυναμίες καλλιεργούν αμφότερα ευκαιρίες για βελτίωση και εξέλιξη.

2 Στρατηγικές ως απάντηση στην Covid19:

  • Κοινωνική Υπευθυνότητα

Η προσοχή επικεντρώνεται εκτός της επιχείρησης και τονίζει τη δέσμευση της δεύτερης  για την ευημερία της κοινωνίας στο σύνολό της, αλλά και το έμπρακτο ενδιαφέρον της για τις ανάγκες όλων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των πελατών, των προμηθευτών και των τοπικών κοινοτήτων. Αντικατοπτρίζει τις αξίες της οικογένειας και τις πρακτικές διακυβέρνησης που έχουν υιοθετηθεί για την υποστήριξη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών τους ευθυνών και τη διατήρηση της φήμης τους ως υπεύθυνων ιδιοκτητών.

  • Μετασχηματισμός

Η έννοια της ανακατεύθυνσης του επιχειρηματικού μοντέλου και η σημασία της ενθάρρυνσης μιας νέας επιχειρηματικής νοοτροπίας βρίσκονται στο κέντρο αυτής της στρατηγικής, που στοχεύει στην επιτυχημένη μεταβίβαση της επιχείρησης από γενιά σε γενιά.
Επιπλέον, η κατεύθυνση αυτή περιλαμβάνει μέτρα αντίδρασης στην κρίση όπως τον εξορθολογισμό των λειτουργιών, την εφαρμογή νέων χρηματοοικονομικών μέτρων αλλά και την προληπτική μεταστροφή προς τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών την εξερεύνηση αναξιοποίητων αγορών και, τέλος, την υιοθέτηση νέων τεχνολογικών λύσεων (καινοτομία) για το μετασχηματισμό της επιχείρησης. Από την κρίση θα επιβιώσουν αυτοί που έχουν την ικανότητα να καινοτομούν και είναι σε θέση να προσαρμόσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο στη βάση των αναγκών της σύγχρονης αγοράς.

Με ασφάλεια μπορούμε να πούμε πως μέσα από την κρίση αναδύθηκαν νέες δυνατότητες, ανακαλύψαμε νέες δεξιότητες και συνεχίζουμε το ταξίδι της καινοτομίας, ευημερίας και αειφόρου ανάπτυξης και προόδου! Οι στόχοι μας είναι μπροστά μας!