EnergyIntel: 3 νέες συνεργασίες για ένα καθαρό, πράσινο μέλλον, μαζί!

Η ανάπτυξη ενός νέου δικτύου δυναμικών συνεργασιών ενισχύει ουσιαστικά το πλέγμα των δυνατοτήτων της EnergyIntel αυξάνοντας τη διείσδυση στην κυπριακή αλλά και διεθνή αγορά της εναλλακτικής ενέργειας.

Με μεγάλη χαρά ενώνουμε δυνάμεις με τρεις κορυφαίες κυπριακές εταιρείες, καθεμία εκ των οποίων διαθέτει αδιαπραγμάτευτη αξία, αναγνώριση και κυρίως ιδέες και εφαρμογές που μπορούν να επιτελέσουν ακόμα πιο άρτια τον κοινό μας στόχο για ένα πιο καθαρό, πιο φωτεινό και πιο πράσινο μέλλον για τον πλανήτη.

Η KPMG Κύπρου προσφέρει πάνω από 70 χρόνια την πλέον αξιόπιστη και επαγγελματική υποστήριξη σε ό,τι έχει να κάνει με ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, αποτελώντας μέλος του παγκόσμιου δικτύου εταιρειών παροχής υπηρεσιών της ΚPMG. Το σύμφωνο συνεργασίας που υπέγραψε η EnergyIntel με την KPMG αφορά στην υλοποίηση της πρωτοπόρας λύσης εξοικονόμησης ενέργειας PayGreen, η οποία προβλέπει την εγκατάσταση δύο φωτοβολταϊκών μονάδων στα κτήρια της KPMG σε Λευκωσία και Λεμεσό αντίστοιχα. Η συνολική χωρητικότητα των μονάδων υπολογίζεται σε 100 KWp, με ετήσιο προσδοκώμενο ύψος παραγωγής τις 156.000 KWh! H θεαματική αυτή απόσβεση της παραγωγής και της εξοικονόμησης στην κατανάλωση έρχεται ως ζητούμενο της φιλοσοφίας της KPMG που έχει θέσει ως στόχο μέχρι το 2030 να μηδενίσει πλήρως το αποτύπωμά της σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να λειτουργεί εξολοκλήρου με ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 

Η συνεργασία της EnergyIntel με τον Όμιλο VoiceLaMode, έναν από τους ισχυρότερους εκπροσώπους του παγκόσμιου λιανεμπορίου, αποτελεί μια ακόμα ισχυρή απόδειξη πως το τοπίο στην παγίωση της πράσινης ενέργειας στην εταιρική συνείδηση αρχίζει να αλλάζει. Η υπογραφή της συνεργασίας διαποτίζεται από το πνεύμα της συμμαχίας στο πλαίσιο της PayGreen εφαρμογής και την εγκατάσταση 2 φωτοβολταϊκών συστημάτων στα κτήρια της εταιρείας σε Λευκωσία και Δάλι, αλλά και ενός ακόμα στο χώρο στάθμευσης του Στροβόλου. Η προβλεπόμενη συνολική χωρητικότητα των συστημάτων ανέρχεται στα 385 KWp, κάτι που αναμένεται να αυξήσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις 635.000KWh ετησίως αλλά και να εξοικονομήσει περί τους 4 450 000 κιλά CO2!

Με εικοσαετή παρουσία στον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων και τη συμβουλευτική επιχειρηματικών κεφαλαίων, η Teamvision αποτελεί αυτή τη στιγμή μια από τις πιο σημαντικές εταιρείες συμβούλων επενδύσεων. Η συμφωνία συνεργασίας με την EnergyIntel έρχεται ως συνέχεια της δέσμευσης για παροχή υπηρεσιών που κάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή απόσβεση της αρχικής τους επένδυσης ιδιαίτερα σε έναν τόσο απαιτητικό κλάδο όπως αυτόν των Α.Π.Ε., όπου η διείσδυση στην αγορά και η απορροφησιμότητα των σχεδίων ενεργειακής εξοικονόμησης χρήζουν αποφασιστικής προβολής. Η εν λόγω συνεργασία έχει την προοπτική της αμφίδρομης επέκτασης των επιχειρηματικών πλάνων και των δύο εταιρειών στο προσεχές μέλλον, με απώτερο στόχο την επίτευξη υψηλής απόδοσης στους τομείς δραστηριοποίησής τους.

Η εμπειρία της EnergyIntel έρχεται να προσθέσει ουσιαστικά στις πρακτικές και των τριών αυτών συνεργατών μέσα από συστήματα που προεκτείνουν το δίκτυο των εφαρμογών της πράσινης ενέργειας σε σχεδόν όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Με αυτή τη συμπόρευση φιλοδοξούμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε πολλά βήματα παραπέρα την εξοικείωση ιδιωτών και επαγγελματιών με τη χρήση της ηλιακής ενέργειας, με μόνο στόχο την παράδοση ενός πιο πράσινου πλανήτη στις επόμενες γενιές.

Κάτι που άλλωστε αποτελεί θεμέλιο λίθο του οράματος που ενεργοποιεί την πρακτική και τη λειτουργία της EnergyIntel όλα αυτά τα χρόνια.