Covid-19 : Αλλαγή στο ενεργειακό προφίλ των νοικοκυριών και ευκαιρία για ενεργειακή ανεξαρτησία

Αναπόφευκτα  η καθημερινότητα και οι  συνήθειες μας έχουν αλλάξει τις τελευταίες εβδομάδες αποτυπώνοντας ανεξίτηλα στην ιστορία την εποχή του ‘’Κορωνοιού’’. Νέες συνήθειες και νέοι τρόποι εργασίας έχουν δημιουργηθεί, πολλές εταιρείες έχουν πληγεί και άλλες έχουν ευνοηθεί. Παρόλα αυτά ο επιβαλλόμενος περιορισμός στο σπίτι, μας έχει αναγκάσει να προσαρμοστούμε  γρήγορα στις νέες αλλαγές και συνήθειες. Μία από αυτές τις αλλαγές οδήγησε αναπόφευκτα και στην αύξηση της ηλεκτρικής κατανάλωσης στο σπίτι.

Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί αναπόσπαστο και απαραίτητο αγαθό στην ζωή ενός ανθρώπου, έχει εδραιωθεί ως ένα θεμέλιο ευημερίας και σταθερότητας. Η εποχή του ‘’Κορωνοιού’’ ανέδειξε πως οι σύγχρονες κοινωνίες στηρίζονται σχεδόν εξ΄ ολοκλήρου στην ηλεκτρική ενέργεια.

Τα  τελευταία στοιχεία ερευνών έδειξαν πως η ζήτηση της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας έχει μειωθεί κατά 15% σε παγκόσμια κλίμακα στην εποχή του ‘’Κορωνοιού’’, καθώς  μεγάλοι καταναλωτές όπως εργοστάσια, βιομηχανίες, μεγάλα εμπορικά καταστήματα και  επιχειρήσεις έχουν σταματήσει ή περιορίσει τις εργασίες στους στο ελάχιστο.

Στην αντίθετη πορεία βρίσκονται τα νοικοκυριά, και εν γένει τα μικρότερα δίκτυα, όπου η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας έχει αυξηθεί λόγω περιορισμού στο σπίτι και στην επακόλουθη  αλλαγή των  συνηθειών μας.  Η παραμονή στο σπίτι έκανε αναγκαστικές τις τηλε-δραστηριότητες, όπως την τηλεργασία, τις τηλεδιασκέψεις, τα διαδικτυακά μαθήματα και το e-shopping ή e-commerce. Ταυτόχρονα ο περιορισμός στο σπίτι έχει οδηγήσει στην αύξηση της χρήσης οικιακών συσκευών λόγω μαγειρέματος, χρήσης της τηλεόρασης του υπολογιστή, του διαδικτύου,  της θέρμανσης ή κλιματισμού.  Όλα αυτές οι καθημερινές και συνάμα απλές αλλαγές έχουν επιφέρει αισθητή αύξηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που επιβεβαιώνεται και από τις πραγματικές μετρήσεις που λαμβάνουμε μέσω των έξυπνων μετρητών που έχουμε εγκαταστήσει και υποστηρίζουμε σε εκατοντάδες υποστατικά πελατών μας.

Ηλεκτρική κατανάλωσή στην περίοδο του Lockdown

Γνωρίζαμε ότι τα περιοριστικά μέτρα  στο σπίτι θα έφερναν αναγκαστικά αύξηση της ηλεκτρικής κατανάλωσης, εντούτοις δεν ήταν δυνατό να προβλέψουμε το ποσοστό αύξησης σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους ή ακόμα και προηγούμενες χρονιές.

Παρακολουθώντας την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και τη παραγωγή από Φωτοβολταϊκά σε εκατοντάδες σπίτια πελατών μας,  έχουμε επιλέξει τη περίοδο ανάλυσης/παρουσίασης από τις 23/03/2020 (προηγουμένη ημέρα ανακοίνωσής  του Lockdown) μέχρι τις 19/04/2020 Κυριακής του Πάσχα όπου και παρουσιάζονται στην εικόνα 2.  Η σύγκριση έχει γίνει σε σχέση με το μέσο όρο της ίδιας περίοδού των 2 προηγουμένων χρόνων (2018 και 2019).

Η συλλογή των στοιχείων έγινε με την βοήθεια έξυπνων μετρητών όπου καταγράφουν συνεχώς την παραγωγή και κατανάλωση της ενέργειας καθ’ όλο το 24ωρο.

Εικόνα 1: Απεικόνιση του έξυπνου μετρητής της και καταγραφή παραγωγής και κατανάλωσης καθόλη την διάρκεια της μέρας και νύχτας

 

Η καταγραφή των δεδομένων αποτυπώνει πλήρως την αρχική υπόθεση  ότι ο περιορισμός στο σπίτι έχει αυξήσει τις ενεργειακές ανάγκες της οικογένειας, καθώς όλα τα μέλη λειτουργούν  ταυτόχρονα τις προ-‘’Κορωνοιού’’ καθημερινές συνήθειες και τις  συνήθειες ενός σαββατοκύριακου στο σπίτι.  Συγκεκριμένα  τρώμε όλοι μαζί σε όλα τα γεύματα,  μαγειρεύουμε στο σπίτι, ηλεκτρικές συσκευές είναι σε πλήρη λειτουργία περισσότερες ώρες, ενδεχομένως πλυντήριο, στεγνωτήριο, σιδέρωμα, τηλεόραση, πιθανόν το ψυγείο να ανοιγοκλείνει πάρα πολλές φορές αυξάνοντας της κατανάλωση του ακόμα και αν αυτό είναι κατηγορίας Α++.  Επίσης η χρήση των υπολογιστών στο σπίτι και το πολύωρο ‘’σερφάρισμα’’ στο ίντερνετ επιφέρουν σημαντική αύξηση σε ηλεκτρική ενέργεια.

Οι αυξημένες αυτές δραστηριότητες μεταφράζονται στην καμπύλη (μπλε – 2020) της γραφικής παράστασης στην εικόνα 2.

Από την ανάλυση των δεδομένων έχουν εξαχθεί τα εξής 2 κύρια αποτελέσματα:

  1. Το προφίλ της ηλεκτρικής ενέργειας έχει αλλάξει όπου φαίνεται ξεκάθαρα η αύξηση το 2020 (περίοδος lockdown) σε σχέση με το 2018 και 2019.
  2. Η αύξηση καταγράφεται σε μέσο όρο 23%.

Εικόνα 2: Απεικόνιση της μέσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε κατοικίες την περίοδο του lockdown και σύγκριση με τον μέσο όρο του 2019 και 2018. 

Η αύξηση της κατανάλωσης ήταν συνεπακόλουθη των αναγκών.  Το δείγμα μπορεί να είναι μικρό όμως μας  οδηγεί σε σχετικούς προβληματισμούς που όλοι θα πρέπει να μελετήσουμε. Ταυτόχρονα μας δίδαξε αρκετά και σιγουρά ξεκινώντας από την σωστή καταγραφή της κατανάλωσης θα είμαστε έτοιμοι στον μέλλον και πιο ώριμοι ενεργειακά σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Προβληματισμοί και Λύσεις και Συμπεράσματα

 

  1. Η περίοδος lockdown παρουσιάζει πολύ ήπιες κλιματολογικές συνθήκες όπου δεν απαιτείται ιδιαίτερη θέρμανση και σχεδόν καθόλου ψύξη ή χρήση των κλιματιστικών.  Τι θα γίνει στην περίπτωση που τα περιοριστικά μέτρα κρατήσουν και το καλοκαίρι. Η ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια ασφαλώς θα υπερδιπλασιαστεί με τη χρήση των κλιματιστικών.
  2. Η εξάρτηση και επηρεασμός από τις οποιεσδήποτε εξωτερικές αλλαγές ή παγκόσμιες κρίσεις είναι εφικτό και θα πρέπει να μειωθεί με στόχο την ενεργειακή ‘’απελευθέρωση’’. Η σημασία της ενεργειακής ανεξαρτησίας είναι επιτακτική και επιβεβαιωμένα εφικτή με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος και με τη σωστή διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης με σύστημα καταγραφής λειτουργίας και αλληλεπίδρασης.
  3. Η χρήση έξυπνου μετρητή μέσω της ακριβής πληροφόρησης επιφέρει σωστή διαχείριση και μείωση της ενεργειακής σπατάλης και επιπλέον έλεγχο της παραγωγής από ΦΒ και κατανάλωσης ολοκλήρου του σπιτιού.
  4. Η αποκεντρωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με την ορθολογιστική αυτό-κατανάλωση της παραγωγής μέσω των ΦΒ στο εκάστοτε σπίτι ή υποστατικό αποτελεί τη βέλτιστη ενεργειακή λύση σε τοπικό επίπεδο (σπίτι) και συλλογικό επίπεδο (Εθνικό δίκτυο). Μειώνονται έτσι οι άσκοπες απώλειες λόγω μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και επιτυγχάνεται ιδανικά η σχέση κατανάλωσης στο σημείο παραγωγής.
  5. Η κάθετη μείωση στα καυσαέρια και στην ηχορύπανση λόγω της ραγδαίας μείωσης των μέσων μετακίνησης στους δρόμους, μας δείχνει ξεκάθαρα τον θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και μας ‘’φωνάζει’’ άμεσα να αντιληφθούμε τη βελτίωση στη ποιότητα ζωής μας όταν το περιβάλλον μας είναι καθαρό. Όλοι περπατήσαμε στο δρόμο κατά τη διάρκεια του lockdown, ή καθίσαμε στη βεράντα του σπιτιού μας…

Η χρήση ηλιακής ενέργειας καθιστά το σπίτι ένα μικρό ανεξάρτητο  μικρό δίκτυο πράσινης ενέργειας όπου συνεισφέρει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, και ωθεί την συλλογική ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας. Ενδεχομένως να ακολουθήσουν και άλλες παγκόσμιες κρίσεις στο μέλλον, μας δίνεται η τέλεια ευκαιρία να μάθουμε και να αφομοιώσουμε ότι θετικό μας έχει διδάξει η περίοδος αυτή. Η χρήση ηλιακής ενέργειας είναι επιβεβαιωμένα η πιο οικονομική και καθαρή ενέργεια που μπορούν να την απολαμβάνουν όλοι. Η παραγωγή της εξαρτάται μόνο από δωρεάν πηγή (Ήλιο) και όχι τα δαπανηρά καύσιμα.

Μπορούμε να γίνουμε ενεργειακά ανεξάρτητοι, ωριμάζοντας  ενεργειακά για ένα καλύτερο μέλλον και υγιές περιβάλλον.

Κυριάκος Χαπέσιης
Chief Technical Officer
ENERGYINTEL SERVICES
21/04/2020