9 λόγοι που οι επιχειρήσεις αξίζει να επενδύσουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Σε έναν κόσμο που αλλάζει σταδιακά την ενεργειακή του συμπεριφορά και αρχίζει και υιοθετεί τις Α.Π.Ε. ως περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμες λύσεις στον τομέα της ενέργειας, οι επιχειρήσεις βρίσκονται μπροστά στο κατώφλι μιας μοναδικής ευκαιρίας. Όσο η ιδιωτική πρωτοβουλία  επιταχύνει την αξία των Α.Π.Ε., τόσο περισσότερο  εδραιώνεται το όφελος της ευρείας χρήσης και διάδοσής τους σε όλο και περισσότερες επαγγελματικές εφαρμογές. Η επέκταση αυτή οδηγεί σε πολλαπλασιασμό των δυνατοτήτων που διαθέτουν τα δίκτυα, σε αισθητές αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων και της παραγωγής και φυσικά επιφυλάσσει για τις ίδιες τις επιχειρήσεις μεγιστοποίηση του κέρδους μέσω της σημαντικής εξοικονόμησης σε δαπάνες ενέργειας.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που η σύγχρονη περιβαλλοντική συνείδηση οφείλει να διεισδύσει όλο και περισσότερο στις εταιρικές κουλτούρες. Πέρα από το προφανές οικολογικό όφελος, οι επιχειρήσεις σήμερα έχουν ανάγκη να αξιοποιήσουν τη δύναμη των Α.Π.Ε. ώστε να εκσυγχρονίσουν τον τρόπο που παράγουν αλλά και δίνουν πίσω στην κοινότητα.

Για να κατανοήσουμε, λοιπόν, καλύτερα το γιατί η χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής στο μέλλον έχει βάση, άξονα και εφαλτήριο την εκτεταμένη χρήση των Α.Π.Ε. σε κάθε πεδίο δραστηριοποίησης, αξίζει κανείς να αναφερθεί στους παρακάτω 9 σημαντικούς λόγους:

1. Σταθερά μειωμένοι (έως και μηδενικοί) λογαριασμοί ρεύματος

Σε ό,τι αφορά την επιχειρηματική κερδοφορία, κρίσιμο στοιχείο αποτελεί το ύψος της οικονομικής απόσβεσης της επένδυσης σε Α.Π.Ε. Το πιο άμεσο οικονομικό όφελος δεν είναι άλλο από τους σταθερά μειωμένους λογαριασμούς ρεύματος, οι οποίοι παύουν να αποτελούν τον συχνότερο πονοκέφαλο που μαστίζει τους εταιρικούς προϋπολογισμούς.

2. Ομαλή και συνεχής προσφορά υπηρεσιών

Η άμεση παραγωγή στα υποστατικά της εκάστοτε εταιρείας προσφέρει τη σταδιακή αποσύνδεση από τους παρόχους συμβατικής ενέργειας, αποκτώντας σε βάθος χρόνου ένα ανεξάρτητο και αυτόνομο δίκτυο ενέργειας που λειτουργεί 24/7. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει πλήρης απεξάρτηση της παραγωγής από αυξομειώσεις που οφείλονται στο κόστος των ορυκτών της συμβατικής ενέργειας και του συνυφασμένου κόστους αγοράς δικαιωμάτων ρύπων, αλλά και ασυνέχειες στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. από χρονοβόρες βλάβες του γενικού δικτύου, απεργίες), με αποτέλεσμα να ενισχύεται η αποταμίευση αλλά και να ωφελείται ο ρυθμός παραγωγής που πλέον βρίσκεται στον απόλυτο έλεγχο της επιχείρησης.

3. Ισχυρή απόδοση της επένδυσης

Οι εγκυρότερες μελέτες των μεγαλύτερων βιομηχανικών επιμελητηρίων αποδεικνύουν σαφές προβάδισμα των εταιρειών που κάνουν χρήση των Α.Π.Ε. στην αλυσίδα παραγωγής τους και ορίζουν το εν λόγω στοιχείο ως τη βασικότερη επένδυση που κάνει 100% απόσβεση στο άμεσο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και σθένος τον ανταγωνισμό και μπορεί να προδιαγράψει πλάνα παραγωγής σε μεγάλο βάθος χρόνου, κάτι που αποτελεί κριτήριο για το αν μια επένδυση είναι επιτυχημένη ή όχι.

4. Ενίσχυση τοπικής οικονομίας

Το πόσο βιώσιμο είναι το μέλλον μιας εταιρείας αντανακλά το επίπεδο της οικονομίας σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, οι δυνατές επιχειρήσεις που πατούν γερά στα πόδια τους γίνονται ταυτόχρονα παράδειγμα για την ίδρυση νέων στα πρότυπά τους, με αποτέλεσμα την ολοένα και ευρύτερη διακλάδωση επιτυχημένων επιχειρήσεων που λύνουν το πρόβλημα της ανεργίας και αναβαθμίζουν τους βιοτικούς δείκτες σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο.

5. Βελτιωμένη εταιρική εικόνα/ταυτότητα

Στην προσπάθεια αναχαίτισης του φαινομένου της παγκόσμιας υπερθέρμανσης του πλανήτη (global warming) κάθε δυναμική μετράει. Η αξιοποίηση των Α.Π.Ε. από τις επιχειρήσεις περνά ένα ισχυρό μήνυμα στην κοινωνία πως η ανάπτυξη μπορεί να έρθει από πολλούς άλλους δρόμους. Με αυτόν τον τρόπο η εικόνα των συγκεκριμένων εταιρειών αναβαθμίζεται και αποκτά σημαίνουσα θέση στη συνείδηση του κόσμου ως προς την πραγματική βούληση να υιοθετηθεί ένας εναλλακτικός τρόπος που αγαπά τον πλανήτη και ενδιαφέρεται απτά για τη συνέχισή του.

6. Σεβασμός και βελτίωση της ποιότητας της κοινότητας στην οποία συνυπάρχει η επιχείρηση

Οι επιχειρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινότητας μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται. Με αυτή την έννοια αποτελεί άγραφη αλλά αυτονόητη υποχρέωση η χρηστικότητά τους μέσα στο κοινωνικό σύνολο πέρα από το προϊόν παραγωγής τους. Ο σεβασμός και η ειλικρινής προσφορά στην κοινότητα μέσα από τις πολυποίκιλες θετικές διαστάσεις που προσλαμβάνουν οι εφαρμογές των Α.Π.Ε. στην καθημερινή πρακτική, αποτελεί σημείο αναγνώρισης και αλληλεγγύης προς το κοινωνικό σύνολο.

7. Ευελιξία

Τα συστήματα των περισσότερων Α.Π.Ε., και ιδιαίτερα οι λύσεις που δημιουργεί και προτείνει  η EnergyIntel, διαθέτουν μια αξιοσημείωτη πολυμορφία. Είναι  κλιμακωτής ανάπτυξης σε μέγεθος και με δυνατότητες διαρκής αναβάθμισης, καλύπτοντας μικρές και μεγάλες ανάγκες, και μπορούν να επεκταθούν σε μεταγενέστερη φάση για να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες των χρηστών, χωρίς μετατροπή του αρχικού συστήματος. Άλλος ένας τρόπος που η εξοικονόμηση πόρων αλλά και χρημάτων γίνεται πραγματικότητα.

8. Ισχυρό επικοινωνιακό εργαλείο στρατηγικής

Η ενεργειακή αυτοτέλεια οδηγεί μοιραία στην οικονομική αυτονομία, ενώ με τη σημαντική αυτή εξοικονόμηση χρηματικών πόρων η εταιρεία μπορεί να επεκτείνει τους ορίζοντες δραστηριοποίησής της επεκτείνοντας το portfolio της, το πελατολόγιο και την εταιρική της φήμη, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται ευαισθητοποιημένη απέναντι στο περιβάλλον, καινοτόμος και πρωτοποριακή.  Στοιχεία δηλαδή που μπορεί άριστα να αξιοποιήσει για λόγους προβολής (marketing), με άμεσο αντίκτυπο στη μεγιστοποίηση του κέρδους.

9. Κατάκτηση ηγετικής θέσης

Στη νέα εποχή θέση έχουν μόνο όσοι τολμούν και δείχνουν το δρόμο στην κοινότητα με πράξεις. Οι Α.Π.Ε. προσδίδουν το όραμα που αρμόζει στις επιχειρήσεις του μέλλοντος, θέτοντας στην πρώτη γραμμή όσους λαμβάνουν σήμερα τις αποφάσεις που οι υπόλοιποι θα λάβουν σε μεταγενέστερο χρόνο. Αυτή η ηγετική θέση είναι που προσδίδει αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα έναντι στον ανταγωνισμό.

Με την απαραίτητη γνώση, την τεχνική κατάρτιση, τον άρτιο εξοπλισμό και συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες  ανά τον κόσμο, η EnergyIntel μπορεί να υποστηρίξει σήμερα το πλάνο κάθε επιχείρησης να αξιοποιήσει τις Α.Π.Ε. και να αποκτήσει ένα σοβαρό πλεονέκτημα στην προσαρμογή των ενεργειακών απαιτήσεων που ορίζει επιτακτικά πλέον η κλιματική αλλαγή. Καθώς στρέφουμε το βλέμμα μας όλο και περισσότερο στο μέλλον και συνειδητοποιούμε το δικαίωμα των επόμενων γενιών σε έναν βιώσιμο και καθαρό πλανήτη, οι επιχειρήσεις καλούνται να μπουν στην πρώτη γραμμή της πράσινης ανάπτυξης. Ασπαζόμενοι το ίδιο υψηλό όραμα, καλούμε και εμείς κάθε επαγγελματία να ζητήσει τη συμβουλή της έμπειρης ομάδας της EnergyIntel προκειμένου να έχει στα χέρια του ένα αποδοτικό και εξατομικευμένο σχέδιο που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες της επιχείρησής του.