Τι Eίναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και Πού Βρίσκεται η Κύπρος;

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί το ουσιαστικότερο ώς τώρα βήμα που έχει κάνει η ενωμένη Ευρώπη με σκοπό την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.   Παρακάτω, παρουσιάζονται τα βασικότερά της σημεία, καθώς και την πρόοδο που έχει κάνει η Κύπρος στον συγκεκριμένο τομέα.   1.Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία  Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η συμφωνία των χωρών …

Τι Eίναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και Πού Βρίσκεται η Κύπρος; Read More »