Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα net zero κτήρια

Αναπόσπαστο μέρος της πράσινης αλλαγής, είναι η εναρμόνιση των κτηρίων με νέες τεχνικές προδιαγραφές που οδηγούν αποφασιστικά στην ενεργειακή εξοικονόμηση.