Ποια τα πλεονεκτήματα των έξυπνων μετρητών; 

Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία των έξυπνων μετρητών , έχει συμβάλλει σημαντικά στη συλλογή χρήσιμων στοιχείων στην κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος.