Η καινοτομία είναι ο τρόπος με τον οποίο μία επιχείρηση κερδίζει και διατηρεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

«Είναι η καινοτομία που κάνει τη διαφορά», θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς σχετικά με την οικονομία και τον ρόλο της στα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Κατ’ αντίστοιχο τρόπο η καινοτομία είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας που καθορίζει τα αποτελέσματα του σύγχρονου επιχειρεί. H καινοτομία υπήρξε ανέκαθεν κινητήριος μοχλός ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Άλλωστε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, εδραιώνεται …

Η καινοτομία είναι ο τρόπος με τον οποίο μία επιχείρηση κερδίζει και διατηρεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Read More »