“Πράσινα” κίνητρα ύψους 22 εκατ. ευρώ

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τρία νέα μέτρα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ύψους 22,5 εκατ. ευρώ, που αποσκοπούν στην κάλυψη των στόχων της Κύπρου για μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα τα τρία μέτρα εν συντομία: Το πρώτο μέτρο, με προϋπολογισμό 2,25 εκατ. ευρώ για τα έτη 2021-2022, αφορά τη διαχείριση των φθοριούχων αερίων που περιλαμβάνονται στα αέρια του θερμοκηπίου …

“Πράσινα” κίνητρα ύψους 22 εκατ. ευρώ Read More »