Παράταση χρονικής διάρκειας Σχεδίου Παροχής Χορηγιών

Παράταση χρονικής διάρκειας Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η ισχύς του «Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε., παρατείνεται μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2019. …

Παράταση χρονικής διάρκειας Σχεδίου Παροχής Χορηγιών Read More »