10 λόγοι γιατί να έχω φωτοβολταϊκό σύστημα στο σπίτι μου

Aπό τον Κυριάκο Χαπέση, Chief Technical Officer της EnergyIntel Services.

  1. Μειώνεις δραματικά ή μηδενίζεις τον λογαριασμό της ΑΗΚ

Η σωστή διαστασιολόγηση  στην επιλογή φωτοβολταικού συστήματος ισοψηφήσει την κατανάλωση με την παραγωγή. Θα πληρώνεις μόνο ένα μικρό πάγιο τέλος και αυτό είναι ανάλογο από την ενέργεια που θα χρησιμοποιείς από το δίκτυο. Κατά τις ώρες λειτουργίας του φωτοβολταικού, το σπίτι χρησιμοποιεί απευθείας από την παραγωγή όσο ηλεκτρισμό χρειάζεται και τυχόν πλεόνασμα διοχετεύεται προς το δίκτυο και η εξαγωγή καταμετρείται (λειτουργά δηλαδή ως μια εικονική μπαταρία). Κατά την διάρκεια της νύχτας το σπίτι τροφοδοτείται με ηλεκτρισμό από το δίκτυο και η χρήση επίσης καταμετρείται. Στον εκάστοτε λογαριασμό αναγράφονται οι μονάδες (KWh) που έγιναν εξαγωγή προς το δίκτυο πιστώνονται στον επόμενο λογαριασμό και οι μονάδες που χρησιμοποιήθηκαν από το δίκτυο χρεώνονται προς πληρωμή (ως πάγιο τέλος). Στο τέλος κάθε ετήσιας περιόδου, αν η συνολικές μονάδες που πιστώθηκαν είναι περισσότερες από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν από το δίκτυο, τότε το περίσσευμα μηδενίζεται.

  1. Είσαι προστατευμένος από τις αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος

Βάση παγκόσμιων ερευνών και προβλέψεων η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξάνεται τουλάχιστον για τα επόμενα 20 χρόνια. Στην Κύπρο δυστυχώς λόγω της εξάρτησης στη παραγωγή ηλεκτρισμού από τα καύσιμα (90%), η τιμή του ηλεκτρισμού στα νοικοκυριά προβλέπουμε ότι διατηρηθεί πάνω από στα 20 σεντ ανά μονάδα ΚWh.

  1. Αυξάνεις την αξία του ακινήτου

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι σπίτια ή κατοικίες με φωτοβολταϊκό σύστημα έχουν πωληθεί σε σχετικά ψηλότερη αξία και πιο γρήγορα από σπίτια με τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά χωρίς φωτοβολταϊκό.

  1. Μεγάλη απόδοση στην επιστροφή της επένδυσή σου

Ο μέσος όρος απόσβεσης της επένδυσής είναι περίπου 3-3,5 χρόνια, που αποτελεί από τις πιο μικρές χρονικά αποσβέσεις τεχνολογίας.

  1. Επιχορήγηση από το κράτος

Για κάθε οικία το κράτος επιστρέφει 250 ευρώ ανά εγκατεστημένο KW με μέγιστο ποσό τα 1000 ευρώ  Σε ευάλωτες ομάδες ή πολύτεκνες οικογένειες το ποσό ανέρχεται σε 3750 και συγκεκριμένα 750 ευρώ ανά εγκατεστημένο KW

  1. Συμμετέχεις ενεργά στην διασφάλιση και προστασία του περιβάλλοντος

Αναμφισβήτητα  η ηλιακή ενέργεια είναι μια από τις καθαρότερες πηγές ενέργειας. Για κάθε εγκατεστημένο ΚW ηλιακής ενέργειας αποτρέπει την εκπομπή 1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον. Δηλαδή όσο θα απορροφούσαν δύο στρέμματα δάσους.

  1. Δημιουργούνται νέες θέσεις πράσινης εργασίας και βοηθάς την οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας

Η χρήση Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δημιουργεί θέσεις εργασίας για εξιδεικευμένους μηχανικούς και εργασίας για παρεμφερή κλάδους, συμβάλλοντας στην αύξηση του ΑΠΕ αλλά και στην δημιουργία θέσεων εργασίας με κατεύθυνση την αειφόρα ανάπτυξη

  1. Γίνεσαι ενεργειακά ανεξάρτητος από τις τιμές καυσίμου

Με την ηλιακή ενέργεια πραγματοποιείς ένα ακόμη βήμα προς την ενεργειακή ανεξαρτησία. Επενδύοντας σε ένα σύστημα 5KW (το πιο σύνηθες για τις ανάγκες μιας κατοικίας), εύκολα απαλλάσσεσαι από τις διακυμάνσεις και αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος απολαμβάνοντας φθηνή ενέργεια.  Ο ήλιος δεν θα αυξήσει ποτέ την χρέωση σου και θα είναι πάντα εκεί να σου δίνει δωρεάν τις υπηρεσίες του.

  1. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά στο σπίτι μειώνει της απώλειες ηλεκτρισμού στο δίκτυο

Η μεταφορά ενέργειας από τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς στο σπίτι διανύει αρκετά χιλιόμετρα με αποτέλεσμα να υπάρχουν απώλειες. Μεγάλη απόσταση μεγάλες απώλειες. Κόστος το οποίο ο πάροχος ηλεκτρισμού μεταφέρει στους καταναλωτές. Το φωτοβολταϊκό σύστημα στην οροφή αυξάνει την απόδοση ηλεκτρικής ενέργειας αφού μηδενίζονται οι αποστάσεις και κατ’ επέκταση οι απώλειες.

  1. Αυξάνεις το χρόνο ζωής της οροφής σου

Με την τοποθέτηση των φωτοβολταικών πλαισίων η υπεριώδης ακτινοβολία τους ήλιου η οποία  καταστρέφει τα υλικά της οροφής ( κεραμίδια, μόνωση, πλάκα) προστατεύεται από τα πλαίσια. Έτσι ο χρόνος ζωής τους αυξάνεται και απαλλάσσεστε ή επεκτείνεται τον χρόνο συντήρησης της.